Windows

Gratis Math Worksheet Generator för studenter från Microsoft

Vi har redan pratat om Microsoft Mathematics and Math add-in för Microsoft Word och OneNote, två fantastiska gratisverktyg för både elever och lärare. Det finns ännu ett mindre känt men mycket användbart verktyg från Microsoft, kallat Maths Worksheet Generator. Eleverna kan hitta Maths Worksheet Generator mer användbar än lärare!

Detta gratis verktyg har byggts ovanpå fundamentet av Microsoft Math, och låter dig skapa och generera flera matematiska problem baserat på ett prov och skapar sedan ett arbetsblad.

Genom att analysera matematikproblemet du tillhandahåller, eller ett av de inbyggda proverna, bestämmer generatorns struktur uttrycket och ger liknande problem. Det producerar även svararket.

Math Worksheet Generator fungerar bäst med Microsoft Word 2010 och Word 2010 och stöder allt från grundläggande aritmetik till algebra.

Det finns några kända problem som du kanske vill veta:

  1. Beroende på uttrycket kanske Math Worksheet Generator kanske inte kan producera så många problem som begärts.
  2. Medan de flesta problem tar bara några sekunder att generera kan det ta lite längre tid .
  3. Wor ksheets kanske inte visas korrekt om du arbetar på en dator utan Microsoft Office Word installerat och mappen Mina dokument omdirigeras till en nätverksplats.

Du kan ladda ner det från Microsoft Education Labs.