Windows

Fixa för misslyckade säkerhetskopior och händelse-ID 12293 i Windows Vista

Microsoft har släppt en snabbkorrigering för att lösa ett problem, där säkerhetskopieringen misslyckas och händelse-ID 12293 loggas på en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008.

Om du försöker utföra en säkerhetskopiering på en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008, stoppar säkerhetskopieringen omedelbart efter det att den startat och dessutom loggas följande händelse i programloggen:

Händelse-ID: 12293
Källa: VSS
Meddelande: Volymskuggkopieringstjänstfel: Fel i att ringa en rutin på en skuggkopialeverantör.

Om du möter detta problem ska du tillämpa Fix 263048 från Microsoft.

Om du vill tillämpa den här snabbkorrigeringen på en dator som kör Windows Server 2008 är inga förutsättningar krävs.

Om du vill tillämpa den här snabbkorrigeringen på en dator som kör Windows Vista måste du ha Windows Vista Service Pack 1 (SP1) eller Windows Vista Service Pack 2 (SP2) installerat.

Besök KB972135 för mer information. >