Windows

CheckDiskGUI, ett grafiskt användargränssnitt för Windows CHKDSK-verktyget

CheckDiskGUI är ett grafiskt användargränssnitt för kommandoradsverktyget CHKDSK. Det kan visa filsystemets integritetsstatus för hårddiskar och disketter och kan fixa logiska filsystemfel

CheckDiskGUI

CheckDiskGUI liknar fsck-kommandot i Unix.operating-system som visar filsystemets integritetsstatus för hårddiskar och diskett och kan fixa logiska filsystemfel.

CHKDSK kan också kontrollera skivytan för fysiska fel eller dåliga sektorer, en uppgift som tidigare gjorts av SCANDISK Denna version av CHKDSK kan också hantera vissa fysiska fel och återställa data som fortfarande är läsbar.

CheckDiskGUI är skapad för de personer som inte gillar de komplexa kommandoradsparametrarna för CHKDSK i Windows.

Hemsida | Download.